Mängukomplekt 3-ühes juhend. Grafilius OÜ / TLÜ / EAS

10.juunil 2016 lõppes projekt “3-ühes mängukomplekti prototüübi kasutatavuse testimine”. Projekt viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.

Projektijuht Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor PhD Tiiu Tammemäe, läbiviijad MA Janne Rannala ja BA Kelli Halman. Projekti eesmärgiks oli ühendada disaineri ja haridusteadlaste parimad oskused ettevõtte tootearendusse, uuringu tulemusena selgus mängukomplekti sobivus arendustegevuste läbiviimiseks lasteaedades ja valmis juhend lasteaiaõpetajatele. Vt lähemalt siit.