Grafilius OÜ - professionaalne disain ja kliendikeskne teenendus

Eesti Patendiamet registreeris novembris 2014 kaubamärgi GRAFILIUS.
Registreerimisteade on avaldatud EPA 2014 detsembrikuu Eesti Kaubamärgilehes.

 

Millal võeti kasutusele esimesed kaubamärgid maailmas?
Logo = kaubamärgi graafiline kujutis

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Kaubamärk

Esimesteks kaubamärgikasutajateks peetakse Rooma impeeriumi mõõgaseppi. Esimesed kirjad mõõgateramikel pärinevad Rooma keisririigi ajast (I–V sajand pKr) ja piirduvad enamasti mõõgasepa nimega, näiteks RANVICUS. Selliseid märgiseid võib pidada kaubamärkideks, kuna relvasepp vastutas isiklikult oma toodangu kvaliteedi eest ja mõõga ostjal oli võimalik teha valik mõõgasepa nimest lähtuvalt.

Ajavahemikul 1919–1940 registreeriti Eesti Patendiametis 6587 kaubamärki. Esimene neist oli kaubamärk PEOLEO koos linnu kujutisega „puust mänguasjade ja saabaste“ tähistamiseks, mille omanikud olid Paul Epler ja Richard Kivit Tartust (esitatud 22.03.1919, „tunnistuse väljaandmise päev“ 02.04.1919, kehtis kuni 27.03.1929).

Peale taasiseseisvumist jätkati registreeringu numbrite järjekorda sealt, kus see oli 1940. aastal katkestatud. Esimesena sai registreeritud Patendibüroo TURVAJA OÜ kaubamärk.