• Kokkusaamine Tallinna Ülikoolis 28. märtsil 2016

28. märtsil saime Tallinna Ülikoolis kokku Mängukomplekt 3-ühes metoodiliste materjalide koostamise töögrupiga koosseisus TLÜ Haridusteaduste instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor PhD Tiiu Tammemäe, eripedagoogika magistrant Janne Rannala, eripedagoogika üliõpilane Kelli Makko ja Grafilius OÜ poolt Aili Mittal-Jõgiste. Praegu on käsil Mängukomplekt 3-ühes katsetamine erinevates koolieelsetes õppeasutustes ja lastelt ning õpetajatelt tagasiside küsimine. Katsetuste ja küsitluste põhjal koostame metoodilised materjalid mängukomplekti juurde. Projekti rahastus EAS-i innovatsiooniosaku poo...
Loe lähemalt / Read More