KKK

Grafilius >> KKK
Miks värvid ekraanil on erinevad värvidest väljatrükil?

Arvutiekraanil nähtavad toonid on RGB värvimudelis, kus värvid saadakse valgusvihkude liitumisel: R- red (punane), G- green (roheline), B- blue (sinine).  Valgusvihkude segunemine on täiesti erinev värvipotist võetud värvide segamisega, näiteks kõikide valgus-värvi-vihkude segunemisel (RGB) saame valge, kõik potist võetud värvid annavad aga “porise” tumehalli.

Trükimasinad töötavad CMYK värvidega, mis on neljavärvitrükk: C- cyan (sinine), M- magenta (punane), Y- yellow (kollane), K- kabana (must). Kõik toonid trükisel moodustatakse nende nelja värvitooni baasil. Värvitoone omavahel ei segata, vaid kantakse olenevalt tooni intensiivsusest erineva tihedusega rastrina paberile. Erandi moodustavad spot-värvid, mis on valmissegatud värvid ja nende kasutamine tähendab neljavärvitrükile viienda või kuuenda tooni lisamist. Spot värvide segamise valem on määratud PANTONE värvikoodidega ja need ei ole samasugusel kujul teostatavad neljavärvitrükis. Oluline on ka meeles pidada, et üks ja sama värvisegu võib erinevatele paberitele trükituna anda erineva tulemuse – mõjutab nii paberi oma toon kui ka struktuur (katmata või kattega paber imavad erinevalt värvi).

Trükitulemuse kontrollimiseks tuleb sel lasta stabiliseeruda (digitrükil mõni tund, ofsettrükil veidi kauem, kuni värvi kuivamiseni) ja siis vaadelda seda loomulikus päevavalguses. GRAFILIUS OÜ-s on värvitoonide määramiseks olemas Pantone värvikataloog, et olla kindel Teie poolt soovitud värvitulemuses.

Kas töö käigus saab teha tekstis parandusi?

Küljendustöö alguseks peab tekstitoimetus olema lõpetatud ja tekst õigesti sisestatud (vt Teenuste alt Abiks kliendile nõuanded). Küljendamine koos illustratiivse materjali lisamisega on täpne töö ja seal on teksti pikkusel oluline osa  1-2 lause lisamine või ärajätmine võib tähendada vastava lehekülje uuesti küljendamist, rääkimata siis lõikude või peatükkide muutmisest. Samas üksikud pisiparandused, mis lõppkontrollis ilmsiks tulevad ja parandatud saavad, on normaalne osa tööprotsessist.

Kui ruttu saab valmis tellimuse kätte?

Tuleb ette olukordi, kus klient jõuab meie juurde alles siis, kui kõike oli juba eile vaja. Peab arvestama, et liiga lühike tähtaeg ei jäta piisavalt aega kujundajale loominguliseks lähenemiseks ning ka tellijale järelkontrolliks – valmis töö kontrollib üle ja kinnitab vastuvõetuks alati töö tellija. Töö käigus on vaja langetada kaalutletud otsuseid parima kujunduskontseptsiooni leidmisel ja ka küljendustööde lõppkontroll eeldab täpset ülevaatamist. Kui kujundus läheb trükikotta, tuleb pärast töö kinnitamist teha trükiettevalmistus. Kõik see võtab oma aja ja seda on võimalik ette planeerida. Kui on teada, et kujundustöödeks jääb napilt aega ja kuupäeva nihutada pole võimalik – messid, konverentsid vms, siis soovitame kindlasti aeg meiega eelnevalt kokku leppida. Sel juhul saame Teiega varem arvestada ja Teile vajaliku aja broneerida, samuti saame vajadusel kooskõlastada lisamaterjalide tehnilised tingimused, et illustratiivne materjal õigeaegselt olemas oleks. Soovitame ka trükikojas aeg eelnevalt kokku leppida.

Top