EAS rahuldas Grafilius OÜ taotluse innovatsiooniosakule, et testida Mängukomplekt 3-ühes kasutatavust ja lisada sellele metoodilised juhendmaterjalid koolieelsetele lasteasutustele. Koostööpartner ja teenuse osutaja on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut, ülikoolipoolne projektijuht on eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor PhD Tiiu Tammemäe. Toetussumma suurus on 4000 eurot ja projekti elluviimise aeg jaanuar-juuni 2016.

Projekti eesmärgiks on ühendada disaineri ja haridusteadlaste parimad oskused ettevõtte tootearendusse. Lisada Grafilius OÜ Mängukomplekt 3-ühes tootele metoodilised juhendmaterjalid, mis on koostatud TLÜ Haridusteaduste instituudi poolt läbi viidud uurimistöö põhjal. Projekti lõppeesmärk on saavutatud lisaväärtuse toel jõulisemalt siseneda kohalikule turule ja leida uusi väljundeid ka välisturul.

EL Regionaalarengu fondi logo