Keila Aabits 2021
Keila Aabits – kirjastus Romanus ja Keila Linna koostöös (Enno Fels, Maret Lepiksaar, Valdur Vacht).
Kujundus ja küljendus Grafilius OÜ (Aili Mittal-Jõgiste), keeletoimetajad Mare Nurmoja-Sildam ja Anne Burley.