A5 flaier Eesti Töötukassale, kujundus Grafilius OÜ

Küljendus Eesti Töötukassa koolitusmaterjalidele, kokku ligi 150 lk. Lõppväljundiks veebikeskkonnast allalaetav PDF , mille sisukord on lingitud konkreetsetele lehekülgedele. Fotol on A5 formaadis flaieri esikaas.