Mängukomplekt 3-ühes: Politseimäng, Tallinna Rõõmupesa Lasteaed, mai 2016

Mängukomplekt 3-ühes sobib draamamängude läbiviimiseks väiksema lastegrupiga (4–6 last) täiskasvanu juhendamisel, pärast mänguoskuste omandamist ka laste omaalgatusel. Mängukomplektiga on võimalik arendada mitmeid koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas väljatoodud osaoskusi ja pädevusi.

Iga komplektiga saate kaasa brošhüüri metoodilise juhendiga (kokku 32 lk), mis on koostatud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis. Projekt sai 2016 aastal toetust EAS-i innovatsiooniosakult, projekti juht eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor PhD Tiiu Tammemäe ning läbiviijad MA Janne Rannala ja BA Kelli Halman. Antud juhendis on keskendatud lastele vanuses 5–7 aastat, rõhutades eelkõige sotsiaalsete oskuste ning lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamist, kuid vahendit saab kasutada ka nooremas koolieelses eas. Juhendis väljatoodud mänge saab täiendada lähtuvalt laste huvidest ja õpetamise eesmärkidest.