Tuleb ette olukordi, kus klient jõuab meie juurde alles siis, kui kõike oli juba eile vaja. Peab arvestama, et liiga lühike tähtaeg ei jäta piisavalt aega kujundajale loominguliseks lähenemiseks ning ka tellijale järelkontrolliks – valmis töö kontrollib üle ja kinnitab vastuvõetuks alati töö tellija. Töö käigus on vaja langetada kaalutletud otsuseid parima kujunduskontseptsiooni leidmisel ja ka küljendustööde lõppkontroll eeldab täpset ülevaatamist. Kui kujundus läheb trükikotta, tuleb pärast töö kinnitamist teha trükiettevalmistus. Kõik see võtab oma aja ja seda on võimalik ette planeerida. Kui on teada, et kujundustöödeks jääb napilt aega ja kuupäeva nihutada pole võimalik – messid, konverentsid vms, siis soovitame kindlasti aeg meiega eelnevalt kokku leppida. Sel juhul saame Teiega varem arvestada ja Teile vajaliku aja broneerida, samuti saame vajadusel kooskõlastada lisamaterjalide tehnilised tingimused, et illustratiivne materjal õigeaegselt olemas oleks. Soovitame ka trükikojas aeg eelnevalt kokku leppida.