Küljendustöö alguseks peab tekstitoimetus olema lõpetatud ja tekst õigesti sisestatud (vt Teenuste alt Abiks kliendile nõuanded). Küljendamine koos illustratiivse materjali lisamisega on täpne töö ja seal on teksti pikkusel oluline osa  1-2 lause lisamine või ärajätmine võib tähendada vastava lehekülje uuesti küljendamist, rääkimata siis lõikude või peatükkide muutmisest. Samas üksikud pisiparandused, mis lõppkontrollis ilmsiks tulevad ja parandatud saavad, on normaalne osa tööprotsessist.