Arvutiekraanil nähtavad toonid on RGB värvimudelis, kus värvid saadakse valgusvihkude liitumisel: R- red (punane), G- green (roheline), B- blue (sinine).  Valgusvihkude segunemine on täiesti erinev värvipotist võetud värvide segamisega, näiteks kõikide valgus-värvi-vihkude segunemisel (RGB) saame valge, kõik potist võetud värvid annavad aga “porise” tumehalli.

Trükimasinad töötavad CMYK värvidega, mis on neljavärvitrükk: C- cyan (sinine), M- magenta (punane), Y- yellow (kollane), K- kabana (must). Kõik toonid trükisel moodustatakse nende nelja värvitooni baasil. Värvitoone omavahel ei segata, vaid kantakse olenevalt tooni intensiivsusest erineva tihedusega rastrina paberile. Erandi moodustavad spot-värvid, mis on valmissegatud värvid ja nende kasutamine tähendab neljavärvitrükile viienda või kuuenda tooni lisamist. Spot värvide segamise valem on määratud PANTONE värvikoodidega ja need ei ole samasugusel kujul teostatavad neljavärvitrükis. Oluline on ka meeles pidada, et üks ja sama värvisegu võib erinevatele paberitele trükituna anda erineva tulemuse – mõjutab nii paberi oma toon kui ka struktuur (katmata või kattega paber imavad erinevalt värvi).

Trükitulemuse kontrollimiseks tuleb sel lasta stabiliseeruda (digitrükil mõni tund, ofsettrükil veidi kauem, kuni värvi kuivamiseni) ja siis vaadelda seda loomulikus päevavalguses. GRAFILIUS OÜ-s on värvitoonide määramiseks olemas Pantone värvikataloog, et olla kindel Teie poolt soovitud värvitulemuses.