Laagri kohvikutepäev 2017. Kujundus Grafilius OÜ

Graphic design Aili Mittal-Jõgiste, Grafilius OÜ.
Photo with three ladyes Lars Erik Skrefsrud.

Laagri Kohvikutepäev 2017 koos kaardiga